Link to home page

Maandblad voor Muziek: Orgaan der Wagner-Vereeniging te Amsterdam

(Amsterdam, 1888-1894)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2017)

Publisher: De Erven H. van Munster en Zoon

Editor: H. Viotta

Periodicity: Monthly

Continued by: Weekblad voor Muziek (Amsterdam, 1894-1909)

"In 1889 the Maandblad voor Muziek appeared, which [Viotta] edited for five years, after which from then on his articles appeared in the Gids. Since the foundation of the daily newspaper De Telegraaf he was a musical collaborator and in 1894 he opened a College of Music, where he held readings about music history."

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913): 184

Translation of: "In 1889 verscheen het Maandblad voor Muziek, dat hij gedurende vijf jaar redigeerde, waarna voortaan zijn artikelen in de “Gids” verschenen. Sedert de oprichting van het dagblad De Telegraaf was hij muzikaal medewerker en opende hij in 1894 een College voor Muziek, waar hij voorlezingen hield over muziekgeschiedenis."

×