Link to home page

Weekblad voor Muziek

(Amsterdam, 1894-1909)

RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals (2013)

Editors: H. Nolthenius, S. van Milligen

Periodicity: Weekly

Publisher: De Erven H. van Munster en Zoon

Language: Dutch

Absorbs: Maandblad voor Muziek (Amsterdam, 1888-1894)

Continued by: Caecilia. Maanblad voor Muziek (Amsterdam, 1903-1917)

“This magazine was founded in 1894 and can generally be regarded in tone and content as a continuation of the defunct Maandblad voor Muziek of 1893, which was the official organ of the Wagner Society. The editors of the Weekblad voor Muziek consisted of Hugo Nolthenius and Simon van Milligen. Hugo Nolthenius (1848-1929) was a composer. He was a teacher of classical languages at the Stedelijk Gymnasium in Utrecht. He also reviewed for the Utrechts Dagblad. In 1894 he founded the Weekblad voor Muziek, which he edited until 1910 and in which he promoted Wagner enthusiastically.”

Walter A. Buijn, Arabeske of gedachte een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914, 177-78.

Translation of: “Dit blad was in 1894 opgericht en is in het algemeen qua toon en inhoud te beschouwen als een voortzetting van het in 1893 ter ziele gegane Maandblad voor Muziek, welk laatste blad het officiële orgaan van de Wagnervereniging was. De redactie van het Weekblad voor Muziek bestond uit Hugo Nolthenius en Simon van Milligen. Hugo Nolthenius (1848-1929) was componist. Hij was aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht verbonden als leraar klassieke talen. Daarnaast recenseerde hij voor het Utrechts Dagblad. Hij stichtte in 1894 het Weekblad voor Muziek, dat hij tot 1910 redigeerde en waarin hij Wagner enthousiast propageerde.”

×